top of page

Wat is verslavingsproblematiek?

De zorg voor verslavingsproblematiek omvat verschillende benaderingen en interventies die gericht zijn op het behandelen en ondersteunen van mensen met verslavingsproblemen.

Wat is verslavingsproblematiek?

Deze zorg kan variëren van preventie en vroegtijdige interventie tot detoxificatie, counseling, therapie en nazorg.


Verslavingsproblematiek kan herkend worden aan verschillende signalen en gedragsveranderingen, zoals:

  • Verandering van persoonlijkheid.

  • Verandering van gedrag.

  • Terugtrekking uit sociale activiteiten en isolatie.

  • Toegenomen angstigheid.

  • Onverschilligheid of apathie.

  • Verminderde aandacht voor persoonlijke verzorging.

  • Verlies van interesse in vroegere activiteiten.

  • Financiële problemen, zoals geld lenen of moeite hebben om rekeningen te betalen.

  • Juridische problemen, zoals betrokkenheid bij strafbare feiten of overtredingen.

bottom of page