top of page

Thuisondersteuning

De meeste mensen streven ernaar om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Echter, sommige zorgvragers kunnen moeilijkheden ervaren bij het uitvoeren van huishoudelijke taken, wat dit lastig kan maken.

Thuisondersteuning

Om ervoor te zorgen dat zij toch zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, biedt SpotforCare thuisondersteuning aan. Dit omvat praktische hulp en ondersteuning in de thuissituatie, waarbij alle benodigdheden voor zelfstandig wonen in het dagelijks leven worden verzorgd.


Bij SpotforCare wordt er een vaste begeleider toegewezen aan de zorgvrager, die ondersteuning biedt binnen hun persoonlijke omgeving. Op deze manier ontvangt de zorgvrager de volledige aandacht die nodig is en kan er gericht worden gewerkt aan ontwikkeling en vooruitgang op verschillende gebieden.

bottom of page