top of page

Licht verstandelijke beperking (LVB)

Een persoon wordt gediagnosticeerd met een licht verstandelijke beperking (LVB) als hij aanzienlijke beperkingen ervaart in zowel cognitieve ontwikkeling als adaptieve vaardigheden.

Licht verstandelijke beperking (LVB)

Aanzienlijke beperkingen worden vastgesteld wanneer iemand niet voldoet aan de verwachtingen die passen bij zijn leeftijd en culturele achtergrond.


In Nederland kunnen mensen met een IQ-score tussen de 70 en 85, die feitelijk zwakbegaafd zijn en dus geen licht verstandelijke beperking hebben, gebruikmaken van de zorg die beschikbaar is voor mensen met een LVB. 


Deze zorgverlening wordt vaak als de meest passende vorm van ondersteuning gezien. Dit is echter alleen mogelijk wanneer er ook (ernstige) bijkomende psychosociale problemen aanwezig zijn. 

bottom of page