top of page

Expertise LVB Multiproblematiek

De groep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die steeds complexere vragen heeft, groeit gestaag.

Expertise LVB Multiproblematiek

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een LVB en hun naasten hebben begeleiding en behandeling nodig die aansluit bij hun specifieke levensfase. 


Bovendien kan de intensiteit van de benodigde begeleiding en behandeling variëren. Een multidisciplinaire aanpak is hierbij van essentieel belang.

bottom of page