top of page

Crisisafdeling

SpotForCare staat klaar voor zorgteams en organisaties die te maken hebben met personeelstekorten, onderbezetting, crisissituaties en veiligheidsvraagstukken.

Crisisafdeling

Wij bieden ondersteuning bij situaties die onveilig zijn door onderbezetting, ernstige gedragsproblematiek, stagnatie in de behandeling van complexe casussen en langdurige uitval van vast personeel.


Ons doel is om rust, stabiliteit, veiligheid en werkgeluk terug te brengen op de werkvloer. Dit doen we door nauw samen te werken met de zorgteams. We nemen het werk niet over, maar staan naast het team en werken samen aan het vinden van oplossingen voor de crisissituatie die zich op dat moment voordoet.


Daarnaast implementeren we systemen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen en streven we naar het creëren van een veilig leerklimaat waarin kennisoverdracht en vaardigheden een belangrijke rol spelen.

bottom of page