top of page

Asielzoekerscentra

Asielzoekers in Nederland hebben recht op opvang en SpotForCare voorziet in die opvang.

Asielzoekerscentra

Wij bieden veilige huisvesting, essentiële voorzieningen en begeleiding om hen voor te bereiden op een toekomst in Nederland of hun land van herkomst.


SpotForCare zorgt voor het bieden van onderdak aan asielzoekers en begeleidt hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Wij verwerven en beheren opvanglocaties en zorgen voor het handhaven van veiligheid en leefbaarheid in deze locaties. 

Daarnaast voorzien wij asielzoekers van de noodzakelijke middelen.

bottom of page