top of page

Psychiatrische Zorg

Psychiatrische zorg omvat een breed scala aan diensten en behandelingen die gericht zijn op het diagnosticeren, behandelen en ondersteunen van mensen met psychiatrische aandoeningen. 

Psychiatrische Zorg

Het doel van psychiatrische zorg is om de symptomen te verminderen, het functioneren te verbeteren en het welzijn van de persoon te bevorderen. Het biedt ondersteuning bij verschillende psychiatrische aandoeningen, zoals depressie, angststoornissen, bipolaire stoornis, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen en verslavingsproblematiek.


Psychiatrische zorg kan worden verleend op verschillende niveaus, zoals in de eerstelijnsgezondheidszorg (bijvoorbeeld bij een huisarts), in gespecialiseerde psychiatrische instellingen of in ambulante settings. De zorg kan variëren in intensiteit, van regelmatige consultaties tot intensieve behandeling en opname bij ernstige psychische crises.

bottom of page