top of page

Matige verstandelijke beperking (MVB)

Mensen met een matig verstandelijke beperking hebben elk hun eigen unieke persoonlijkheid, behoeften, mogelijkheden, talenten en toekomstdromen.

Matige verstandelijke beperking (MVB)

Hoewel deze beperking soms zichtbaar is, is dit vaak niet het geval. Mensen met een matig verstandelijke beperking hebben over het algemeen een redelijk sterke ontwikkeling van zelfredzaamheid.


Bij mensen met een matig verstandelijke beperking wordt doorgaans gesproken over een cognitieve ontwikkelingsleeftijd tussen ongeveer 4 en 7 jaar. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het sociaal-emotionele niveau het meest relevant is voor het bieden van passende ondersteuning. Daarnaast kunnen er ook (lichte) psychiatrische, psychische, lichamelijke en zintuiglijke uitdagingen zijn.


Als professional kun je waarde toevoegen aan het leven van deze mensen door er voor hen te zijn, goed te luisteren, open en nieuwsgierig te zijn naar hun verhaal, en samen altijd op zoek te gaan naar mogelijkheden.

bottom of page