top of page

Jeugd

Jeugdzorg zorgt ervoor dat jongeren veilig kunnen opgroeien. Wij staan klaar om kinderen, jongeren en hun ouders te ondersteunen in dit proces.

Jeugd

Er zijn verschillende manieren waarop dit kan gebeuren: thuis of in een instelling, gedurende korte of langere periodes, individueel of als gezin. In de meeste gevallen ontvangen kinderen en jongeren vrijwillige hulp, maar soms wordt dit besloten door de kinderrechter. 


Wij streven ernaar om te voorkomen dat gedwongen hulp nodig is. Preventie speelt dan ook een belangrijke rol in de jeugdzorg in Nederland.

bottom of page