top of page

Ernstig verstandelijke beperking (EVB)

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking plus (EVB) ervaren significante beperkingen in hun verstandelijke, sociale en praktische vaardigheden.

Ernstig verstandelijke beperking (EVB)

Dit uit zich onder andere in moeite met taalbegrip, sociale interactie en alledaagse activiteiten, zoals persoonlijke hygiëne. Ze hebben dagelijks ondersteuning nodig bij al deze aspecten.


Mensen met EVB maken op hun eigen unieke manier hun wensen en behoeften kenbaar. Ze kunnen geluiden, gebaren of korte zinnen gebruiken om te communiceren. Hoewel ze vaak in staat zijn om handelingen uit te voeren, begrijpen ze niet altijd de betekenis ervan. Ze hebben begeleiding nodig bij het veranderen van activiteiten of gewoontes.

bottom of page